Jak cytować tytuł książki w bibliografii

Aby poprawnie cytować bibliograficzne cytaty w książce, konieczne jest przestrzeganie szeregu wskazówek, które pomogą nam podać prawdę do książki lub opublikowanego artykułu. Norma ISO ustala kryteria, których należy przestrzegać przy opracowywaniu odniesień bibliograficznych . Ustalają kolejność elementów bibliograficznych i konwencji dotyczących transkrypcji i prezentacji informacji. Jednak interpunkcja i styl typograficzny nie mają charakteru nakazowego, dlatego należy go rozumieć jako proste zalecenie. Aby określić niektóre elementy odniesienia, skróty itp. musimy kierować się ISBD (Międzynarodowy Standardowy Opis Bibliograficzny) lub AACR (Anglo-American Cataloging Rules) .Przy użyciu cytatów bibliograficznych należy pamiętać, że są różne elementy cytatu, a następnie wyjaśnić, w jaki sposób powinno to być zacytuj tytuł dokumentu :

Możesz być także zainteresowany: Jak zacytować książkę Kroki do naśladowania: 1

Jest napisana kursywą, tak jak pojawia się w źródle.

2

Tłumaczenie na nasz język można dodać po tytule w nawiasach.

3

Napisy można napisać po tytule oddzielonym dwoma punktami i spacją: (:)

4

Możesz używać skróconych tytułów do cytowania publikacji seryjnych.

Wskazówki
  • Cytaty bibliograficzne powinny być ujęte w nawiasy kwadratowe [] lub w nawiasach (), zwykle po zmodyfikowanym elemencie.
 

Zostaw Swój Komentarz